வாலிப வயோதிக அன்பர்களே…..

 

வாலிப வயோதிக அன்பர்களே…..

இல்லறக் கடமைகள்….

அலுவலகக் கடமைகள்…..

அந்தரங்கக் கடமைகள்…. 

அனைத்தும் முடிந்த பிற்பாடு கூட நேரம் ஏதாவது மிச்சம் இருப்பின்…. சன்நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் நான் பங்கேற்ற இந்நிகழ்ச்சியைப் பார்க்கக்கடவீர்களாக : 

http://www.youtube.com/watch?v=C16yH5bA8nE

Advertisements

One thought on “வாலிப வயோதிக அன்பர்களே…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s